KAYUP logotype

Vinden är stilla och värmen från solen möter din hud. Du känner hur en upplevelse på Simsjöns vatten lockar alltmer.
Kajak eller SUP?

För att hyra kajak & SUP hos KAYUP måste följande uppfyllas

• Du ska vara minst 18 år, eller i målsmans sällskap.
• Du måste vara simkunnig.
• Du måste bära flytväst.
• Du ska anmäla och ersätta KAYUP (till självkostnadspris) vid uppkomna skador eller förlorad utrustning.
• Du är medveten om att alla uthyrningsaktiviteter sker på egen risk.
Det är ditt ansvar att följa gällande trafik/sjöregler.
• KAYUP ikläder sig inget som helst ansvar vid person- eller klädskada som kan uppstå under hyrestiden.
• Var beredd på att visa legitimation vid all typ av uthyrning. Det räcker med att en person i sällskapet över 18 år kan legitimera sig, och då är det den personen som ansvarar för all hyrd utrustning.
• Genom att du godkänner dessa köpvillkor uppstår ett bindande avtal. Vid mottagen bokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post med information om hyrestiden.
• I enlighet med dataskyddslagen måste du godkänna att vi registrerar dina uppgifter. Du har rätt att få uppgifterna raderade.
• Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.
• Du godkänner att vi skickar dig e-post med bokningsbekräftelse och uppföljningsmail.
- Vid försening av inlämning av produkten (mer än 30 minuter efter planerad återlämning) utgår en avgift på 200:-/påbörjad timme.
Ifall det blir förhinder att återlämna utrustningen på utsatt tid av oförutsebara skäl så kontakta KAYUP via telefon eller mail.

Bokningsregler

• Vi gör inga återbetalningar av bokad produkt. Köper du en avbokningsgaranti vid samma tillfälle som du genomför din bokning kan du boka om din tur fram till 6 timmar innan turen startar. Undantag sker för åska eller andra omständigheter som kan göra paddelturen farlig. Ring i sådant fall så ordnar vi det.